vactures - jobs
onze diensten

contacteer ons
dieptreiniging van koeltechnische installaties

zonnepanelen

reiniging in de voedingsindustrie

De luchtkwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie is vandaag een omgevingsfactor die in het oog dient te houden te worden. In uitvoering van de Europese richtlijn 93/43 EEG leggen de nieuwe reglementeringen steeds meer verantwoordelijkheid bij vakmensen om de kwaliteit van de voedingswaren, van het verwerkings- en fabricageproces tot de verpakking en de verdeling te optimaliseren.

Een efficiënt onderhoud laat een optimale verspreiding van de koude toe, beperkt overmatig energieverbruik tot een minimum en houdt op termijn de doeltreffendheid van de installaties op peil. Periodieke en preventieve onderhoudsbeurten van de installaties beperken elk risico van contaminatie tot een minimum. Zowel door preventieve als curatieve ingrepen verhoogt u de kans op hygiënische veiligheid en gezondheid.

De ervaring en het professionalisme van DLC cleaning staan borg voor een kwaliteitsaanpak die overeenstemt met de eisen inzake hygiëne en veiligheid in de voedingsmiddelenindustrie.“Alle ondernemingen voor verwerking, fabricage, verpakking, opslag en verdeling van voedingsmiddelen”
 

 

TOEPASSINGS GEBIEDEN

  • vlees
  • charcuterie
  • vis
  • bereide gerechten
  • groenten en fruit
  • brood- en banketbakkerij
  • zuivelprodukten
  • dranken
  • ...

 

 

Het technisch reinigen van verdampers

koeltechnische installatiesVerdampers of luchtkoelers raken bevuild door allerlei schimmels, vetten en stof. Door vervuiling van de verdamper kunnen er vele problemen optreden, zoals:

 • De verdamper verliest zijn koelcapaciteit
 • De vervuiling in de koeler wordt door de aanwezige ventilatoren verspreid over de rest van de ruimte en kan dus allerlei producten vervuilen
 • Door de vervuiling kunnen de lekbak en de afvoer verstopt raken waardoor de verdamper kan gaan lekken, met alle gevolgen vandien.
 • De vervuiling tast eveneens de verdamper aan en vermindert daardoor de levensduur van uw dure installatie
  Dus door regelmatig uw verdampers te laten reinigen voorkomt u veel ellende en let u op bedrijfshygiëne, energiekosten en de levensduur.

DLC cleaning demonteert, reinigt, desinfecteert en hermonteert installaties in goed overleg met de klant, zodat de bedrijfsvoering geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.

 

Het technisch reinigen van luchtverdeelsystemen en airsocks

koeltechnische installatiesAir Socks, gemonteerd aan luchtbehandelingssystemen en verdampers, hebben tot doel de toegevoerde lucht evenwichtig over de ruimte te verdelen. Niettemin vereist ook dit deel van de klimaatvoorziening periodiek reinigingsonderhoud. Air Socks zijn namelijk de allerlaatste buffer tussen de lucht en de eindgebruiker. Vervuiling van de sockwand vormt een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Het is niet alleen belangrijk voor de luchtkwaliteit maar ook voor het zicht en vooral voor het behoud van rendement dat de “airsocks” regelmatig schoongemaakt worden.

 

Het technisch reinigen van watergekoelde condensors

Watergekoelde condensors, ook wel Shell & tubes genoemd, komen veel voor in de scheepvaart. Bij de watergekoelde condensors stroomt het water door de pijpen (tubes) en het koudemiddel in de Shell condenseert van gas naar vloeistof. De pijpen (tubes) dienen regelmatig te worden gereinigd om verstoppingen en storingen te voorkomen. De pijpen kunnen verstopt raken door vuil en kalkaanslag.
Het reinigen van condensors helpt u de energiekosten te beperken en zorgt voor optimaal rendement van de installatie.

 

Technisch reinigen en coaten van luchtgekoelde condensors.

koeltechnische installatiesCondensors hebben vaak veel te lijden door het vele vuil dat in de omgevingslucht zit. De condensors raken daardoor vervuild en verliezen hun rendement. Dit kan lijden tot storingen en onnodig energieverbruik.

Door de condensors regelmatig te laten reinigen kan men veel ellende besparen en het rendement van de installatie kan behouden blijven. De condensors worden meestal gereinigd in het begin van het koelseizoen en na het pollenseizoen om zo ook de warmere dagen goed door te komen.
Door de vervuiling en zure regen kunnen de lamellen gaan corroderen en zelfs verteren. Om dit tegen te gaan kan DLC cleaning de lamellen voorzien van een speciale coating.
Door het aanbrengen van de coating direct na het reinigen, is uw kostbare installatie tevens beschermd tegen invloeden van buitenaf en hecht vuil minder snel.
De coating is speciaal ontwikkeld om uw installatie uitstekend te beschermen. De warmtegeleiding van de coating is van die aard dat het de warmteoverdracht niet aantast.

 

Technisch reinigen van koeltorens

koeltechnische installatiesSteunend op vastgelegde methodes en specifieke protocols inzake de reiniging van koeltorens kunnen wij perfect beantwoorden aan alle geldende reglementeringen betreffende reiniging en onderhoud aan waterkoeltorens.
Koeltorens zijn door hun opstelling en situering buitengewoon vatbaar voor omgevingsaanslag. Door het directe contact met de buitenlucht zijn zij gevoelig voor ernstige aanslag door kalk, algengroei, bacteriën-concentraties en zuren.
DLC Cleaning is gespecialiseerd in preventief onderhoud van koeltorens.
Het reinigen en desinfecteren van uw koeltoren is sterk aan te raden om de algengroei en legionellagroei tot een minimum te beperken. Reiniging is behoud van het rendement!
Een compleet gamma aan diensten om uw installaties technisch en hygiënisch op punt te houden.
De noodzakelijke behandelingen :

 • Mechanische reiniging
 • Chemische reiniging
 • Ontkalking
 • Desinfectie

Legionella-besmetting kan worden voorkomen door regelmatig reinigen en desinfecteren!!
De koelinstallatie wordt na behandeling voorzien van een onderhoudssticker waarop men de laatste behandelingsdatum kan af lezen.


© DLC Cleaning
- w www.dlccleaning.be - e info@dlccleaning.be | *webdesign by bthere

bezoek ookdroogijsstralen | reinigen zonnepanelen | ontroesten, beitsen en passiveren | reinigen koeltechnische installaties | reinigen oppervlaktes | reinigen silo's | olieschades

vul het contactformulier in... mail ons...